Kaimo bendruomenė „PALĖVENYS“ įgyvendino projektą „Vienuolyno akimirkos dvelksmas“

2019-09-20
kaimo-bendruomene-palevenys-igyvendina-projekta-vienuolyno-akimirkos-dvelksmas

Kaimo bendruomenės „Palėvenys“ projekto „Vienuolyno akimirkos dvelksmas“ paraiškos Nr.KUPI-LEADER-6B-D-4-2-2019, tikslas – patraukliai, naujai, įvairiapusiškai, visuomenei trūkstamų kultūros ir turizmo paslaugų teikimas, sukuriant darbo vietą kaimiškoje vietovėje. Paramos lėšomis įsigytos reikalingos prekės ir įranga bei parengti 4 maisto degustavimo programos, kurios reprezentuos Kupiškio kraštą, supažindins su krašto kulinariniais patiekalais: ,,Lėvenio karoso ir silkės šokis“, ,,Piemenėlio sapnas“, ,,Gaspadoriaus užgaida“, ,,Strazdėlio pietūs“. Šiai veiklai vykdyti buvo sukurta nauja darbo vieta, pagal EVRK (2 red.) 93.29 (kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla). Darbuotojas dirbs pagal darbo sutartį. Bus teikiamos patrauklios, naujos, įvairiapusiškos, visuomenei prieinamos kultūros paslaugos, kurios skatins Kupiškio rajono ir visos Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu. Taip tikimasi pritraukti papildomus lankytojų srautus, padidinti Kupiškio rajono turistinį patrauklumą. Bendra vietos projekto vertė 10 802,18 Eur (su PVM), paramos lėšų suma 8 601,24 Eur. Projekto pabaiga 2019 m. spalio mėn.

LOGO 1LOGO2LOGO3