Projektas "Kalėdų naktį tylią..."

2021-01-04

Juodpėnų kaimo bendruomenė kartu su partneriu Juodpėnų jaunimo klubu įgyvendino projektą "Kalėdų naktį tylią...". Projekto tikslas -  puoselėti krašto tradicijas ir istoriją, ugdyti tautiškumą, skatinti visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę, įtraukiant jaunimą į bendras veiklas. Projekto įgyvendinimo metu buvo pagaminti 12 vnt. prakartėlės personažų (medžio skulptūras išdrožė tautodailininkas Raimondas Uždravis) ir projekto dalyvių (Juodpėnų kaimo bendruomenės ir Juodpėnų jaunimo klubo) savanorišku darbu (viso 96 val.) pagamintas  medinis tvartelis.

Prie buvusios mokyklos įrengta prakartėlė  2020 m. gruodžio 13 d. buvo  pristatyta Juodpėnų kaimo bendruomenės suorganizuotame Kalėdiniame renginyje. Renginyje dalyvavo Juodpėnų kaimo gyventojai.

Numatytoms projekto veikloms įgyvendinti skirta parama 3000 Eur, iš jų 2550 Eur sudaro  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir 450 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Plačiau>>