JUODPĖNŲ JAUNIMO KLUBAS ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „TRADICIJOS – JAUNŲ RANKOSE“

2019-01-17
juodpenu-jaunimo-klubas-igyvendina-projekta-tradicijos-jaunu-rankose

Lapkričio 23-osios pavakarę Juodpėnų kaimo žmonės rinkosi į tradicinę rudens šventę "Rudens mozaika – 2018". Apart tradicinių rudeninių puokščių parodos, kaimo jubiliatų pagerbimo, turėjo progą pamatyti ir įgyvendinto projekto "Tradicijos – jaunų rankose" rezultatą – moterų ansamblio "Juodupėlė" įsigytus 9 komplektus tautinių kostiumų, apie kuriuos moterys vis pasvajodavo, bet vis atsirasdavo svarbesnių reikalų: sodinti parkus, gėlynus, remontuoti nuomojamą buvusios mokyklos pastatą, įrengti vaikų žaidimo aikštelę. Bet pagaliau atėjo laikas ir šiai svajonei. Juodpėnų Jaunimo klubas kartu su Juodpėnų kaimo bendruomene šių metų kovo mėnesį pateikė Kupiškio rajono vietos veiklos grupei paraišką "Tradicijos – jaunų rankose", kurioje buvo numatyta įsigyti 9 tautinius kostiumus moterų ansambliui "Juodupėlė". Projekto vadovė Rasa Kinderevičienė pažymėjo, kad bendra projekto vertė - 2448 Eur, iš kurių 80 % arba 1958,40 Eur sudaro parama, gauta iš ES žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto. Iš šios sumos 1664,30 Eur yra Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir 293,70 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Tačiau reikėjo 20% ir nuosavų lėšų, tai sudarė ne tiek ir mažai – 489,40 Eur. Ši suma, galima sakyti, yra taip pat sudėtinė, nes Juodpėnų kaimo bendruomenė prisidėjo 200 Eur, o Juodpėnų Jaunimo klubas – 289,40 Eur. Nors suma nėra labai didelė, bet vieni be paramos šių kostiumų tikrai nebūtume įsigiję. Vakaronės metu R. Kinderevičienė kartu su Juodpėnų kaimo bibliotekos vedėja R. Liogiene papasakojo apie Lietuvos regionų tautinius kostiumus, surengė viktoriną jaunimui ir vaikams. O už teisingus atsakymus visi gavo dovanų po austą tautinę juostelę. Juodpėnų kaimo bendruomenės pirmininkė A. Šerelienė pasidžiaugė nuveiktais darbais, padėkojo kaimo žmonėms už nuoširdų darbą ruošiant šventes, prižiūrint parkus ir gėlynus, pasveikino su švente ir palinkėjo būti visiems sveikiems. Vietos saviveiklininkų pasirodymą papildė ir svečiai iš Panevėžio – kanklininkė A. Bagdonienė ir muzikinis trio. Tą vakarą juodpėniškius vienijo skambios dainos, trankūs šokiai ir geros emocijos.

Parengė Juodpėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Agnė Šerelienė.

Juodpėnų jaunimo klubas

Nuotraukoje moterų ansamblio "Juodupėlė" dalyvės pasipuošę naujaisiais tautiniais drabužiais.

LOGO 1LOGO2LOGO3LOGO4