Įvyko įgyvendinamos „Kupiškio r. 2016-2023 m. integruotos VPS“ informacinis renginys

2022-08-30

2022 m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val. kavinėje „Janta“ įvyko „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos“ (VPS) Nr. 42VS-KP-15-1-06716 informacinis renginys, kurio metu buvo apibendrinta įgyvendinamos strategijos eiga ir planuojami ateities darbai. Renginyje dalyvavo Kupiškio rajono bendruomenių ir kitų NVO organizacijų atstovai.

Antroje renginio dalyje, Agnė Kanapeckaitė (asocijuota partnerė, pardavimų vadovė) apžvelgė naujas kaimo galimybes - sumanaus (SMART) kaimo projektus. Tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms, galinčioms pagerinti gyvenimo kokybę.

Sumanaus kaimo teritorija - kaimas, miestelis, miestas (iki 6 tūkst. gyvendintojų išskyrus savivaldybių centrus),seniūnija, savivaldybė (be savivaldybės centro). Gali būti pasirinkta teritorija susijusi funkciniais ryšiais -ekonominiais ar socialiniais ryšiais pasižyminti ir (ar) bendrai naudojama infrastruktūra ir (ar) paslaugų tinklą turinti teritorija (peržengianti savivaldybių ribas).

Pažangaus kaimo vystymosi principai:

  1. Tikslusis ūkininkavimas. mažinant sąnaudas, maksimaliai išnaudojant jutiklius ir sprendimų palaikymo sistemas, kartu gerinant maisto tiekimo grandinę, tausojant dirvožemį, apsaugant išteklius ir aplinką.
  2. Skaitmeninės ir kitos atviros inovacijoms platformos. Siūlomos visos pagrindinės paslaugos, pvz., e. mokymai, e. sveikata (geresnė prieiga prie medicininės priežiūros), e. administravimas, transportas, maitinimas, socialinės paslaugos, gamintojas vartotojui platformos, apeinančios oligopolines mažmeninės prekybos struktūras, geresnė produktų kokybė bei pasirinkimas.
  3. Dalijimosi ekonomika. Tai nauja greitai technologijų amžiuje populiarėjanti verslo forma, ypač populiarėjanti jaunimo ir išmaniąsias technologijas naudojančių žmonių tarpe. Dalijimosi ekonomika atveria galimybes naujų pajamų šaltinių atsiradimui, užimtumo didinimui ir verslo vystymo skatinimui; Technologijoms sparčiai žengiant į priekį ir atveriant galimybę vartotojams itin paprastai dalintis materialiniais daiktais, turtu ar paslaugomis, atsiranda tikimybė, kad netolimoje ateityje apskritai mažiau turėsime nuosavų daiktų, o daugiau jais dalinsimės tarpusavyje.
  4. Žiedinė ekonomika. Padeda mažinti atliekas ir tausoti išteklius.
  5. Atsinaujinanti energija, bioištekliais pagrįsta ekonomika. Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš AEI: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių naudojimas technologiškai galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija. Ypač svarbi kaimo vietovėse, kurios pasižymi ne tik erdve, bet ir lengva prieiga prie reikiamų gamtos išteklių (vėjo, saulės, vandens, dirvožemio, medienos, biomasės).
  6. Kaimo turizmas. Apimantis ekologinį, sveikatai palankų maistą ir poilsį, rekreacinį turizmą, sudaro galimybes kurti naujas didelės vertės darbo vietas.
  7. Socialinės ir skaitmeninės inovacijos kaimo paslaugų ir verslumo srityje. Socialinių inovacijų rezultatas yra modernių (naujų), dažnai netradicinių sprendimų suradimas. Socialinėmis inovacijomis siekiama gerinti individų ir visos visuomenės gerovę. Jos apima daug sričių, nuo naujų socialinių paslaugų teikimo modelių iki specializuotų socialinių tinklų internete, nuo naujų mokytojų kvalifikacijos kėlimo formų iki priemonių, skatinančių miesto gyventojus iškeisti automobilius į dviračius, ar globalių sąžiningos prekybos tinklų kūrimo. Dėmesys socialinėms inovacijoms ypač padidėjo po pastarosios globalios krizės, kuri parodė, kad vis daugiau šiuo metu pasaulyje sprendžiamų problemų yra socialinės prigimties arba turinčios didelę įtaką socialinei sričiai. Bene svarbiausios iš jų yra nedarbas, visuomenės senėjimas ir klimato kaita. (353) Socialinis verslas - YouTube.
  8. Įtraukios socialinės infrastruktūros. Partnerystės organizacinio mechanizmo kūrimas ir diegimas (gyvosios laboratorijos, klasteriai, tinklai, kolektyvinis/bendruomeninis mobilumas). Socialinės partnerystės mechanizmas, kai žmonės ir organizacijos iš mišrių visuomeninių, verslo ir valdžios institucijų, susibūrę į savanorišką, visoms pusėms naudingą ir inovatyvią partnerystę, sujungia savo išteklius ir kompetencijas, siekia bendrų visuomenės tikslų.  

Teikiant paramą Sumanaus kaimo projektams, pirmenybė numatoma teikti kuo platesnei partnerystei. Ne mažiau svarbus sumanių kaimų, kuriems numatoma suteikti pirmumą, bruožai, žaliosios pertvarkos tikslų įgyvendinimas, aplinkosaugos elementai, kitų investicijų pritraukimas, skaitmeninių, technologinių sprendimų taikymas.