Informacija pareiškėjams planuojantiems teikti paraiškas

2024-01-10

Vietos projektų paraiškas, pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“  veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ planuojama rinkti š. m. vasario - balandžio mėnesiais. 

  Su vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygų ir reikalavimų gairėmis, kurios taikomos pareiškėjui, siekiančiam gauti paramą vietos projektui įgyvendinti  galima susipažinti jau įvykusių kvietimų (Kvietimai Nr. 16 (EURI) ir 17) dokumentacijoje: informacija pareiškėjams/2016-2023 m. strategija/kvietimai.

Vietos projektų paraiškas, pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) priemonės  ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Tvarus paslaugų ir įtraukios turizmo infrastruktūros kūrimas ir plėtra" planuojama rinkti š. m. vasario - balandžio mėnesiais.

Su vietos projektų tinkamumo  finansuoti sąlygomis, atrankos kriterijų reikalavimais, kurie taikomi pareiškėjams ir vietos projektams galite susipažinti  VPS priemonės  ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ aprašyme (Kupiškio 2016-2023 m. VPS nuoroda>>) ir  Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairėse, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 „Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo“.