Įgyvendintas projektas „UAB Hudeha verslo plėtra“

2021-05-12

     UAB „Hudeha”  įgyvendino vietos projektą „UAB Hudeha verslo plėtra” KUPI-LEADER-6A-D-8-1-2020/42VS-PV-20-1-10239-PR001.

    Vietos projekto „UAB Hudeha verslo plėtra” tikslas – sustiprinti įmonės materialinę bazę, plėsti alternatyvių paslaugų žemės ūkiui paslaugų teikimą ir sukurti vieną darbo vietą.

   Uždaviniai:

1.  Materialinės bazės stiprinimas;

2.  Darbo vietos sukūrimas.

   Įmonė sėkmingai įgyvendina įvairius  projektus ir daugėjant užsakymų, ne tik Kupiškio rajone, bet ir už jo ribų (užsakymų didėjimas susijęs su kaimo gyventojų aktyvumu įsirengiant uždaras buitines nuotekas).

   Pareiškėjas įsigijo mini vikšrinį krautuvą (komplekte su kaušu ir palečių šakėmis) ir sukūrė 1 darbo vietą (pagal darbo sutartį) bei išlaikė jau turimą (1 etatą). Projektas įgyvendinamas vienu etapu. Pareiškėjas paraišką teikia pirmą kartą.

Bendra vietos projekto vertė, Eur (su PVM)  67 518,00

Bendra vietos projekto vertė, Eur (be PVM)  55 800,00

Prašoma paramos suma, Eur   38 502,00 (69 proc. )