Įgyvendintas projektas „E. Bražio inžinerinės veiklos paslaugų plėtra“

2019-09-20
igyvendintas-projektas-e-brazio-inzinerines-veiklos-paslaugu-pletra

Projekto ,,E. Bražio inžinerinės veiklos paslaugų plėtra“, paraiškos Nr. KUPI-LEADER-6A-D-1-5. Pareiškėjas, turintis kvalifikacijos pažymėjimus, suteikiančius teisę rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, teikti matininko ir geodezininko paslaugas, dėl didėjančių paslaugų poreikio teikė paraišką veiklos plėtrai. Paramos lėšomis įsigytas stacionarus kompiuteris su dviem monitoriais, programinė įranga „GeoMap 2019“, programinė įranga „Byla 2019“, tacheometro komplektas bei sukurta nauja darbo vieta – matininko asistentui. Ši veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą. Pareiškėjas jaunas asmuo iki 40 metų (imtinai) amžiaus, sukurta nauja darbo vieta asmeniui, kaimo gyventojui, iki 40 metų (imtinai) amžiaus. Bendra vietos projekto vertė 12 614,95 Eur (su PVM). Paramos lėšų suma 7 346,50 Eur. Projekto pabaiga 2019 m. gegužės mėn.

brazys. matininkas

LOGO 1LOGO2LOGO3