Geri pavyzdžiai užkrečia: pasidalinkite sėkmės istorija

2021-04-20

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“) Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius inicijuoja projektą apie miestą į kaimą iškeitusius, į gimtąjį kraštą grįžusius lietuvius. Jo metu siekiama sužinoti ir publikuoti jų sėkmės istorijas. Savo patirtimi pasidalinti kviečiami kaimo gyventojai ir bendruomenės.

Galbūt Jūsų aplinkoje yra žmonių, kurie gali pasidalinti savo sėkmės istorija?

Šiuo projektu siekiama:

  • padrąsinti lietuvius, ypač jaunus žmones, gyvenančius mieste ar užsienyje grįžti į kaimą, kuriame jie gimė ir augo;
  • kitaip pažvelgti į aplinką, kurioje į gimtąjį kraštą sugrįžę žmonės iš naujo jame atranda (atrado) gyvenimo pilnatvę;
  • gerinti kaimo vietovių įvaizdį ir patrauklumą, pateikiant pačių gyventojų istorijas ir patirtis, geriausiai iliustruojančias ir atskleidžiančias pagrindinę projekto mintį – tai, kad Lietuvos kaime gera gyventi;
  • ugdyti patriotizmą, pagarbą ir pasididžiavimą savo gimtuoju kaimu, miesteliu;supažindinti plačiąją visuomenę su kaimo bendruomenių vykdoma veikla, jų svarba kaimo gyventojams.

Kaip dalyvauti?

Aprašykite savo sugrįžimo į kaimą istoriją (iki vieno A4 lapo apimties). Jūsų pateiktame pasakojime pageidaujame rasti atsakymus į šiuos (orientacinius) klausimus:

  •     Trumpai papasakokite apie save.
  • Kas Jus paskatino grįžti į gimtinę?
  • Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas ir kaip klostosi santykiai/ryšiai su gimtojo kaimo žmonėmis, aplinka?
  • Kokių ėmėtės veiklų (darbas, verslas, kūryba, pomėgiai) grįžę į kaimą, ar jos susijusios su Jūsų studijomis, ankstesniu darbu (profesija)?
  • Kas šiuo metu Jums teikia gyvenimo pilnatvę, džiugina, o kas kelia nerimą?

Istorijas, iliustruotas nuotraukomis ar vaizdo medžiaga siųskite el. adresu: s.kazlauskaite@litfood.lt iki š.m. balandžio 30 dienos.

Įdomiausios istorijos bus skelbiamos Agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Visiems dalyviams bus įteiktos Agentūros padėkos, o įdomiausių istorijų autoriai bus apdovanoti ir atminimo dovanomis.

https://www.litfood.lt/naujienos/geri-pavyzdziai-uzkrecia-pasidalinkite-sekmes-istorija.html