Eilinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas

2022-03-17

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkas šaukia eilinį visuotinį ataskaitinį rinkiminį narių susirinkimą, kuris vyks š. m. kovo 29 d. kavinėje ,,Janta” 11 val. (adresu Aleksandrijos k., Kupiškio r.) ir /arba nuotoliniu būdu naudojant Google Meet platformą.

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl visuotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.
  2. Dėl  narių šalinimo ir naujų narių priėmimo ir patvirtinimo.
  3. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų ir patvirtinimo.
  4. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2021 m. patvirtinimo.
  5. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės VPS įgyvendinimo  veiklos ataskaitos už 2021 m.  pateikimo ir patvirtinimo.
  6. Einamieji klausimai (dėl  planuojamų kvietimų 2022 m., dėl teritorinio projekto įgyvendinimo ir kt.).