Dėl užbaigtų įgyvendinti vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų teikimo kontrolės laikotarpiu

2021-03-16

Primename, kad remiantis Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių 177 punkto nuostatomis Paramos gavėjas kiekvienais kontrolės laikotarpio metais iki gegužės 1 d.  teikia užbaigto projekto metinę ataskaitą.

Kartu su metine ataskaita turi būti teikiami ir papildomi dokumentai, nurodyti atskiros priemonės įgyvendinimo taisyklėse, dažniausiai būtini draudimo dokumentai bei draudimo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, finansinės ataskaitos už praėjusius ataskaitinius metus, kiti veiklą ir reikalavimų laikymąsi patvirtinantys dokumentai. 

Ataskaita pildoma į (aktuali redakcija 2020-08-05) formą.