Dar traukinys nenuvažiavo…

2022-01-18

Talentingi ir darbštūs  rajono verslininkai

     Mažos gyvenvietės tampa nebe kliūtimi, o privalumu, čia gyvenantys ir kuriantys savo verslą gali pasinaudoti Europos Sąjungos paramos priemonėmis, palengvinančiomis verslo pradžią bei plėtrą. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendinamoje strategijoje „Kupiškio rajono 2016–2023 metų integruota vietos plėtros strategija“(VPS) didelis dėmesys skiriamas verslui, čia įgyvendinti projektai prisidėjo prie verslumo skatinimo kaime, naujų darbo vietų ir verslo kūrimo, o keičiantis požiūriui į regioninį verslą, keičiasi požiūris ir į kaimą, ir į kaime gyvenančius  bei kuriančius jaunus žmones.

Skaityti daugiau>>