Baigėsi kvietimų Nr. 18-19 paraiškų teikimas

2024-04-22

Baigėsi kvietimų Nr. 18-19 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Pagal kvietimą (Nr. 19) gauta 1 paraiška.