Baigėsi kvietimų Nr. 15-16 paraiškų teikimas

2023-05-22

Baigėsi kvietimų Nr. 15-16 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gautos 2 paraiškos.