Baigėsi kvietimų Nr. 13-14 paraiškų teikimas

2023-02-12

Baigėsi kvietimų Nr. 13-14 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gautos 2 paraiškos.