Baigėsi kvietimo Nr. 9 vietos projektų paraiškų teikimas

2021-05-26

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę  „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ teikimas. Gauta viena paraiška.