Baigėsi kvietimo Nr. 8 vietos projektų paraiškų teikimas

2020-11-11
Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1 bei „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2 teikimas.