Baigėsi kvietimo Nr. 17 paraiškų teikimas

2023-11-09

Baigėsi kvietimo Nr. 17 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gauta 1 paraiška.