Apskrities VVG susitikimas

2021-08-18

Š. m. rugpjūčio 16 d. įvyko Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų susitikimas, kurio metu buvo dalinamasi patirtimi apie įgyvendinamas vietos plėtros strategijas ir su tuo susijusius iššūkius.

Rokiškio rajono VVG administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė priminė, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ , kuri numato, kad „viešasis sektorius turėtų teikti tik tas viešąsias paslaugas, kurių negali teikti NVO, bendruomeninės organizacijos ir verslo įmonės“  bei  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtinta 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa numato, kad „iki 2020 m. ne mažiau kaip 15 proc. savivaldybių viešųjų paslaugų turi būti perduota bendruomenėms, NVO ar privačiam sektoriui“, todėl vienas iš diskusinių klausimų buvo rajonų savivaldybių viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybiniam sektoriui. Šios diskusijos metu buvo sutarta, kad viešųjų paslaugų perdavimo ir socialinio verslo kūrimo problematiką reikia pristatyti  š. m. rugpjūčio 30 d. įvyksiančioje VVG tinklo konferencijoje.
Susitikimo metu buvo nutarta teikti  siūlymą dėl  galimo atlygio VVG tinklo pirmininkui.