Alizavos jaunimo centras „ALSJA“ įgyvendino projektą „Žingsnis po žingsnio“

2019-09-20
alizavos-jaunimo-centras-alsja-igyvendina-projekta-zingsnis-po-zingsnio

Alizavos jaunimo centro „Alsja“ projekto ,, Žingsnis po žingsnio“ paraiškos Nr.KUPI-LEADER-6B-D-4-1-2019, tikslas – organizuoti veiklas, susijusias su kultūrinių paslaugų kūrimu. Paramos lėšomis planuojama įsigyti 7,0 mx5,0 m surenkamą lauko aliuminio sceną su kėlimo bokštais ir teikti paslaugų paketą, kurį sudarytų diskotekos vedimas bei būtų suteikiama renginio vieta – lauko scena. Šioms veikloms organizuoti bus sukurta nauja darbo vieta pagal EVRK (2 red.) 90.04 (meno įrenginių eksploatavimo veikla). Planuojama pagal darbo sutartis įdarbinti 2 darbuotojus po 0,5 etato. Darbuotojai vyks į užsakovo nurodytą vietą ir surinks/išrinks lauko sceną. Bendra vietos projekto vertė 31 842,11 Eur (su PVM), paramos lėšų suma 25 000,00 Eur. Projekto pabaiga 2020 m. sausio mėn.

LOGO 1LOGO2LOGO3