Projektas„Sveikos gyvensenos stovykla Alizavos kaime“,

2021-01-04

Alizavos bendruomenės centras įgyvendina projektą ,,Sveikos gyvensenos stovykla Alizavos kaime“, kurio tikslas – socialinę atskirtį patiriančių grupių (jaunimo, neįgaliųjų, senjorų) fizinio aktyvumo skatinimas, sveikos gyvensenos propagavimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti 7 sveikatingumo renginius ir 9 praktinius užsiėmimus (3 temos po 3 kartus). Preliminarios praktinių užsiėmimų temos: jaunimui ,,Progresyvinė raumenų relaksacija“, suaugusiems ,,Fizinės sveikatos palaikymo-bendralavinanti mankšta“, ,,Fizinės sveikatos palaikymo-reabilitaciniai pratimai“. Praktinius užsiėmimus ves kvalifikuoti treneriai. Planuojama, kad renginiuose dalyvaus 180 dalyvių, praktiniuose užsiėmimuose 45 dalyviai. Į visas planuojamas veiklas bus įtraukta jaunų asmenų (nuo 14 -29 metų amžiaus) iki 110 dalyvių.

Numatytoms projekto veikloms įgyvendinti skirta parama sudaro 3595,00 Eur, iš jų 3055,75 Eur sudaro  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir 539,25 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Plačiau>>