Įvyko Kupiškio r. VVG visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2020-03-02
2020 vasario 21 d. įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas kurio metu patvirtintos 2019 m. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos, taip pat patvirtintas naujas  valdybos narys - savivaldybės atstovas Andrius Jurėnas. VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė pateikė VPS ataskaitą už 2019 metus apie įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus. Į organizacijos narius priimti nauji nariai : Aukštupėnų bendruomenė, Rudilių kaimo bendruomenė, Palėvenėlės kaimo bendruomenė, Šepetos kaimo bendruomenė, Gindvilių kaimo bendruomenė, Alvaras Baltušis. Svarstyti kiti einamieji klausimai. 20200221 120307 2