Apdovanojimai „Krašto auksas“

2019-11-20

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kviečia siūlyti pretendentus - Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų vykdytojus arba paramos gavėjus jau įgyvendinusius projektus. Projekto tikslas - organizuojant bei įgyvendinant KPP projektų konkursą ir 10 renginių ciklą - KRAŠTO AUKSAS didinti KPP žinomumą, viešinti 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus. Skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose - įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus. Bus apdovanoti geriausi  KPP  projektų vykdytojai arba paramos gavėjai.

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pretendentais pasiūlė UAB „Slavita“, Paulių Pranckūną, Lauryną Griauzdę, Alvarą Baltušį,  įgyvendinusius verslo projektus pagal „Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos veiklos strategija“ (toliau - VPS) priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ ir kaimo bendruomenę „Palėvenys“, įgyvendinusią projektą pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“. Plačiau apie>>