KVVG darbuotojai Palėvenėlės kaimo bendruomenės susirinkime

2019-09-19

2019 m. rugsėjo 16 d. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės (toliau - Kupiškio r. VVG) administracijos darbuotojai dalyvavo Palėvenėlės kaimo bendruomenės susirinkime, kuriame aptarti Kupiškio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonių 2020 metų kvietimai taip pat planuojamų kvietimų priemonių specialieji reikalavimai pareiškėjams. Kupiškio r. VVG administracijos darbuotojai iki šių metų pabaigos planuoja organizuoti panašius informacinius renginius visose Kupiškio r. seniūnijose. Renginiuose bus pristatomi naujų kvietimų teikti vietos paraiškas reikalavimai. Informaciniai renginiai organizuojami siekiant išsiaiškinti iškilusias problemas paraiškų rengimo metu.