Netiesioginės išlaidos - galimybė gauti lėšų administravimui

2019-05-29

2019 m. gegužės 20 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-305 patvirtintas Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.3D-544, pakeitimas, kuriuo nustatoma galimybė (be kita ko) taikyti netiesiogines išlaidas vietos projektuose, apskaičiuojamas pagal supaprastintų išlaidų mokėjimo metodą – fiksuotąją normą. Pakeitimas įsigaliojo nuo 2019 m. gegužės 22 d. Netiesioginės išlaidos – projekto išlaidos, kurios  nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos tinkamam projekto įgyvendinimui užtikrinti (t. y. projekto administravimo ir susijusios išlaidos). Netiesioginės išlaidos galės būti (pavyzdžiai, nebaigtinis sąrašas): buhalterinės apskaitos tvarkymas, projekto ataskaitų rengimas (dauginimas, spausdinimas, siuntimas, pristatymas, taisymas), projekto mokėjimo prašymų rengimas (dauginimas, spausdinimas, siuntimas, pristatymas, taisymas), projekto darbuotojų samdymas, atleidimas, dokumentų tvarkymas, darbo užmokesčio skaičiavimas, išmokėjimas, bendrieji mokymai (darbo, priešgaisrinės saugos ir pan. klausimais), projekto pirkimų rengimas, skelbimas, administravimas, sutarčių su laimėtojais sudarymas, priežiūra, mokėjimai ir pan., įmonės/organizacijos IT sistemos priežiūra, atnaujinimas, tinklapio atnaujinimas (išskyrus, jeigu kuriamas naujas tinklapis įgyvendinamam projektui), teisinių reikalavimų, susijusių su projekto įgyvendinimu, vykdymas.

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl administravimo taisyklių pakeitimo >>

Daugiau apie netiesiogines išlaidas skaidrėse >>