KVVG projektų atrankos komiteto posėdis

2019-05-16

Šiandien, gegužės 16 d., vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomi vietos projektai, teikti pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemones ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ ir ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ šauktus kvietimus Nr. 4 ir Nr. 5. Posėdžio metu projektų atrankos komiteto nariai priėmė sprendimus dėl tolimesnio projektų vertinimo.