Kvietimas Nr. 4 teikti paprastus kaimo vietovių kvietimus

2019-03-18

KUPIŠKIO RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI (KVIETIMAS NR.4) PAPRASTUS KAIMO VIETOVIŲ PROJEKTUS pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonę "Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra" Nr.LEADER-19.2.-SAVA-6. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 75 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 25 000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 75 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas galioja nuo 2019-03-04 iki 2019-04-29.

Kvietimą Nr.4 teikti paraiškas rasite čia 

Kvietimo Nr.4 priedus ir metodinę medžiagą rasite čia  

KUPIŠKIO RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI (KVIETIMAS NR.5) PAPRASTUS KAIMO VIETOVIŲ PROJEKTUS pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonės "Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas" (kodas Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.1 ) veiklos sritis:

1 sritis. "Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas" Nr.LEADER-19.2-SAVA-5.1. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 408 807,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 34 000,00 Eur.

2 sritis. "Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas" Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.2. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 745,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 50 000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 509 552,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-03-04 iki 2019-04-29.

Kvietimą Nr. 5 teikti paraiškas rasite čia   

Kvietimo Nr.5 priedus ir metodinę medžiagą rasite čia