Vyko mokymai - verslo plano rengimas ir vertinimas

2019-03-14

2019 m. kovo 13 d. Kupiškio r. vietos veiklos grupės biure, Gedimino g. 27, Kupiškyje, vyko VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir kolegialaus VPS valdymo organo narių mokymai tema „Verslo plano rengimas ir vertinimas“ pagal VPS Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716. Mokymų trukmė – 8 ak. val. Mokymus vedė lektorius Rolandas Rakštys. Mokymų dalyviai nagrinėjo temas: verslo plano paskirtis ir bendrieji reikalavimai, verslo idėjos aprašymas, inovatyvumo reikšmė, vystomo verslo būklė ir prognozių sudarymo prielaidos, projekto investicijų ir jų finansavimo pagrindimas, gamybos ir (ar) paslaugų, pardavimų, kainų ir pajamų apimčių planavimas ir vertinimas, išlaidų (sąnaudų) planavimo principai ir metodai bei kt. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

LOGO3LOGO4