Įvyko KVVG visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2019-02-27

2019 vasario 26 d. įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo aptarti 2018 m. įvykdyti projektai, pristatyti vykdomi projektai. VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė susirinkime dalyvaujantiems nariams pristatė kvietimų Nr.4 ir Nr.5, kurie startuos nuo 2019 m. kovo 5 d., nuostatas bei pakvietė bendruomenes teikti paraiškas. Susirinkimo metu patvirtintos 2018 m. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos taip pat 3 metų laikotarpiui, bendru sutarimu, VVG pirmininku išrinktas Paulius Pranckūnas.