Nebereikės teikti ataskaitų už nepilnus kontrolės metus

2019-01-27

Gera žinia praeito strateginio laikotarpio pareiškėjams, kuriems šiais ar kitais metais baigiasi projekto kontrolės laikotarpis – paramos gavėjas nebeturės teikti vietos veiklos grupei užbaigto projekto metinės ataskatos už kalendorinius metus, kuriais baigiasi projekto priežiūra. Pavyzdžiui, projekto kontrolės laikotarpis baigiasi 2018 m. spalio 1 d., paramos gavėjui nebereikia teikti ataskaitos už 2018 sausio–rugsėjo mėnesius. NMA išaiškinimas dėl nepilnų kontrolės metų 

Informacijos šaltinis http://www.rokiskiovvg.lt/