NVO forumas

2018-12-11
 
Š. m. gruodžio 10 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko NVO forumas  tema – viešųjų paslaugų teikimo perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms. Vadovaujantis Nacionalinės pažangos programos rodikliu (5.3. tikslas. Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei), kuriuo siekiama, jog 2020 m. bent 15 proc. asignavimų valdytojų finansuojamų viešųjų paslaugų būtų teikiamos ne pačių asignavimų valdytojų valdomų įstaigų, o paslaugos viešųjų pirkimų ar projektų atrankos konkurso būdu būtų teikiamos nepriklausomų subjektų. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, LR vidaus reikalų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siekia apskaičiuoti šiuo metu egzistuojančią Lietuvos savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų praktiką. Forumo metu VšĮ "Versli Lietuva" atstovas pateikė pasiūlymus dėl paslaugų perdavimo: savivaldybės pirkdamos paslaugas iš NVO turės išmatuoti socialinį poveikį, pirkti paslaugas taikant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, savivaldybė turi vertinti paslaugas, o ne tik būti užsakovu, savivaldybė turi pirkti pamatuojamą poveikį, o ne veiklą. Taip pat VšĮ "Versli Lietuva" atstovas pateikė perkamų paslaugų kainodarą: fiksuotas įkainis + premija. Fiksuotas įkainis padengia paslaugų tiekėjo kaštus, o premija skiriama už laikotarpio pabaigoje pasiektą poveikį. NVO informacijos ir paramos centro direktorius M. Žaltauskas pristatė viešųjų paslaugų perdavimo savivaldybėse 2015–2018 m. situacijos analizę.