Panevėžio apskrities VVG susitikimas

2018-11-28
P1100581

Š. m. lapkričio 27 d. Kupiškio rajono vietos veiklos grupėje įvyko Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų susitikimas, kurio metu buvo svarstomi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijos:

vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklių pakeitimo siūlymai (dėl mažų projektų vertės iki 10 000 paramos sąvokų suvienodinimo, dėl ekonominio gyvybingumo rodiklių verslo pradžiai nustatymo (taikoma mažiems projektams, kai parama iki 10000 Eur, palikti grynąsias pajamas), dėl žemės valdymo, dėl savanoriškų darbų veiklų projektuose ir kt.); 

dėl VVG teritorinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo nuo 2019 m. taisyklių nuostatų ir VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo nuo 2019 m. (dėl techninės paramos atrankos kriterijų vertinimo; dėl dokumentų vertimo, dėl pateiktų paraiškų vertinimo ir kt.).