Visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2018-07-02
Š. m. liepos 2 d. įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pateikta vietos plėtros strategijos už 2017 m. metinė ataskaita, patvirtintas finansinių ataskaitų už 2017 m. rinkinys, išrinkta valdyba. Detalesnė informacija ruošiama.