Vietos projektų atrankos posėdis

2018-06-19

Š. m. birželio 21 dieną vyks paprastojo kvietimo Nr. 2 vietos paraiškų, teiktų pagal VPS prioriteto Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“/ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą “ vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Atrankos komiteto posėdžio pradžia 10 val. (Vytauto g. 2, Kupiškis, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė, 3 a.). Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į organizacijos biurą (Gedimino g. 27, Kupiškis) arba telefonu (8 459 53392).

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ