Kvietimo Nr. 3 paraiškų tvirtinimo procedūra

2018-05-16

Š. m. gegužės 9 -15 dienomis vyko paprastojo kvietimo Nr. 3 vietos paraiškų, teiktų pagal VPS prioriteto Naujovėms imlios, socialiai saugios, sveikos, pilietinės ir patriotiškos visuomenės/bendruomenės formavimas priemonės „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ ir Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“, tvirtinimo procedūra. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į organizacijos biurą (Gedimino g. 27, Kupiškis) arba telefonu (8 459 53392).