Susitikimas su NMA administratoriais

2018-03-08

2018 m. kovo 6 d. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais, koordinuojančiais veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimą. Susitikime taip pat dalyvavo Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorės pavaduotoja Giedrė Puidokienė ir Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė. Susitikimo metu buvo aptariami vietos plėtros strategijų ir vietos projektų įgyvendinimo administravimo klausimai. NMA susitikimo metu pasidalino verslo plėtros ir pradžios teikiamų vietos projektų verslo planų vertinimo patirtimi.