Baigėsi kvietimo Nr. 3 paraiškų teikimas

2018-03-05
Pagal VPS priemonės Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos srities Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“  bei veiklos srities Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ surinktos 8 vietos projektų paraiškos >>