Kupiškio VVG valdybos posėdis

2018-01-25
Informuojame, kad 2018 m. sausio 30 d., 11.00 val., adresu: Vytauto g. 2, Kupiškis 40115, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje vyks KVVG valdybos posėdis. Preliminari VVG valdybos posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo. 2. Dėl Kupiškio rajono 2016-2023 metų integruotos vietos plėtros strategijos finansavimo sąlygų aprašų, tvirtinimo (kvietimai Nr. 2, 3). 3. Einamieji klausimai.