Paraiškų pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė

2018-01-05

PARAIŠKŲ PILDYMO IR DOKUMENTŲ TEIKIMO ATMINTINĖ

Norintys pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones, pagal numatytą paraiškų teikimo grafiką turi pateikti nustatytos formos paramos paraišką ir kitus reikalaujamus dokumentus. Administruojant paramą, pasitaiko atvejų, kad pateikiamos klaidingai užpildytos paraiškos, kartu su paraiška pateikiami ne visi būtini dokumentai, daroma kitų klaidų. Siekiant, kad paramos gavėjai darytų kuo mažiau klaidų rengdami paraiškas ir iš karto pateiktų visus reikalingus dokumentus, buvo parengta paraiškų pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė.