Informacinis renginys dėl Kvietimo Nr. 1

2017-11-13
Informuojame Jus, kad šių metų lapkričio 14 d. 10.00 val. planuojamas informacinis renginys – Kvietimo Nr. 1 pristatymas pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716 priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis: „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ bei „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas”. Informacinis renginys vyks Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Gedimino g. 34-5).