Susitikimai su vietos veiklos grupėmis reikalingi

2017-10-30

SUSITIKIMAI SU VIETOS VEIKLOS GRUPĖMIS – REIKALINGI

2017-10-24 vyko konferencija, skirta vietos veiklos grupių (VVG) strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Leader programa“, aktualijoms aptarti. Jos metu buvo aktyviai diskutuojama ir dalijamasi nuomonėmis bei patirtimis.