Panevėžio apskrities VVG susitikimas Rokiškyje

2017-06-26
Rokiškyje rinkosi ir prie LEADER aktualijų dirbo Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių vadovai. Susitikimo darbotvarkė
  1. Dėl VVGT pirmininkės ketinimo atsistatydinti
  2. Dėl VVGT įstatų keitimo (pakeičiant valdybos narių skaičių)
  3. Dėl FSA rengimo
  4. Dėl kitų klausimų (NMA parodytos iniciatyvos dėl VVG perkančių organizacijų ir kt.).