2016–2020 m. strategija. Dokumentacija

2016-09-20
Kvietimo Nr. 1 dokumentacija>> Priedai:  1 priedas    Vietos projekto paraiška>>  2 priedas     Integruota vietos projekto paraiška>>  3 priedas    Verslo planas>> 4 priedas    Vienos įmonės deklaracija>>  5 priedas     Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>> PAPILDOMI DOKUMENTAI (PAGALBA  PAREIŠKĖJAMS) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas>>  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>> 2017-11-14 Informacinis renginys>> Ekonominis gyvybingumas>> Vietos projektų viešinimo taisyklės>> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ >> Priedai: 1 priedas    Vietos projekto paraiška>> 2 priedas    Verslo planas>>  3 priedas    Vienos įmonės deklaracija>> 4 priedas     Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>> PAPILDOMI DOKUMENTAI (PAGALBA PAREIŠKĖJAMS) Inovatyvumo vertinimo metodika>> Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas>> Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>> 2017-11-14 Informacinis renginys>> Ekonominis gyvybingumas>>  Vietos projektų viešinimo taisyklės>>