Konferencija „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“

2016-09-15
20160922 LEADER konferencija1 2016 m. rugsėjo 22-23 dienomis LR Žemės ūkio ministerija pakvietė vietos veiklos grupes į konferenciją „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“ Renginys vyks Giraičių k., Molėtų raj. Renginio tikslas - prisiminti Lietuvos LEADER istoriją, nuveiktus darbus, vietos veiklos grupių kūrimosi pradžią. Renginio metu vyks forumas - diskusija apie LEADER/BIVP (bendruomenių inicijuota vietos plėtra) aktualiomis temomis.