Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 03

 Baigėsi paraiškų pagal kvietimą Nr. 3 priėmimas

 Informuojame, kad balandžio 5 d. 17.00 val. baigėsi 3 kvietimo pagal pagal vietos plėtros strategiją „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ 1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ paraiškų priėmimas.  Surinkta 16 paraiškų.