Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02

Baigėsi paraiškų pagal kvietimą Nr. 02 priėmimas 

Informuojame, kad lapkričio 30 d. 17 val., baigėsi 2 kvietimo pagal „Kupiškio rajono integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“, II prioritetą „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“, 2.1. priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“ bei 2.2. priemonę ,,Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“ paraiškų priėmimas. Surinkta 17 paraiškų.