Apie

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui. Organizuojami informaciniai renginiai būtini supažindinti tikslines grupes su numatoma rengti naujojo laikotarpio strategiją (2023-2027 m.).

Informaciniai renginiai

Informacinio renginio vieta/data
Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.)/2022-09-12Kupiškio sen.,
2022-09-21Šimonių sen.,
Palėvenėlės k. Žvejų g. 2/2022-09-28Alizavos sen.,
2022-09-29Skapiškio sen.,
Alizavos bendruomenės centras, Alizavos jaunimo klubas „ALSJA“ (Alizava, Kupiškio r. sav.,) 2022-10-04Alizavos sen.,
Adomynė 2022-10-14, 11.00 val. Šimonys
Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras (Gedimino g. 40, Kupiškis) 2022-11-09, 11.00 val.
Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras (Gedimino g. 40, Kupiškis) 2022-11-09, 13.00 val. Visoms
Žemės ūkio skyrius (Gedimino g. 36) 2022-11-15, 10.00 val.Jaunimas
Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras (Gedimino g. 96) 2022-11-15, 13.30 val.Verslo atstovai
2022-11-30, 9.00 val.Bibliotekos padaliniai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 „Kupiškio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.