Parengiamoji parama

Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija (PROJEKTAS 2023-03-27)>>

Kviečiame teikti pasiūlymus VPS Projektui – „Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija“

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui. Organizuojami informaciniai renginiai būtini supažindinti tikslines grupes su numatoma rengti naujojo laikotarpio strategiją (2023-2027 m.).

2022-09-12 Kupiškio r. 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos parengimo įvadinis renginys

2022 m. rugsėjo 12 d. įvyko projekto „Kupiškio r. 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 įvadinis informacinis renginys.
Renginio metu buvo trumpai pristatytas 2023-2027 m. finansinis periodas – pagrindinės tikslinės sritys. Aptarti išmanūs (pažangūs) kaimai, išmaniųjų kaimų strategijos bei užsienio šalių pavyzdžiai.

Informaciniai renginiai

Informacinio renginio vieta/data
Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.)/2022-09-12Kupiškio sen.,
2022-09-21Šimonių sen.,
Palėvenėlės k. Žvejų g. 2/2022-09-28Alizavos sen.,
2022-09-29Skapiškio sen.,
Alizavos bendruomenės centras, Alizavos jaunimo klubas „ALSJA“ (Alizava, Kupiškio r. sav.,) 2022-10-04Alizavos sen.,
Adomynė 2022-10-14, 11.00 val. Šimonys
Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras (Gedimino g. 40, Kupiškis) 2022-11-09, 11.00 val.
Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras (Gedimino g. 40, Kupiškis) 2022-11-09, 13.00 val.
Kupiškio r. savivaldybės administracija (Vytauto g. 2, Kupiškis) 2022-11-17Nevyriausybinių organizacijų taryba
(A. Vilėniškio g. 4, Adomynė) 2022-11-23Kaimo bendruomenių atstovai
Gedimino g., Kupiškis, 2022-11-24Dirbančios su jaunimu organizacijos
Gedimino g. a. 40, Kupiškis, 2022-11-30
Aleksandrijos k., kavinė „Janta“, 2022-12-05Verslo atstovai
Gedimino g. 36, Kupiškis, 2022-12-06Nevyriausybinių organizacijų atstovai
Aukštaičių g. 13, Subačius, 2022-12-08Subačiaus

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 „Kupiškio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.