2023-2027 m. strategija

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui. Organizuojami informaciniai renginiai būtini supažindinti tikslines grupes su numatoma rengti naujojo laikotarpio strategiją (2023-2027 m.).

Informaciniai renginiai

Informacinio renginio vieta/dataSeniūnija
Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.)/2022-09-12Kupiškio
2022-09-21Šimonių
Palėvenėlės k. Žvejų g. 2/2022-09-28Alizavos
2022-09-29Skapiškio

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 „Kupiškio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.