KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2019-04-02

VYKO PANEVĖŽIO APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS

Vakar, balandžio 1 d., Kupiškio rajono Vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė dalyvavo Panevėžio apskrities Vietos veiklos grupių darbiniame susitikime, kuris vyko Pasvalio rajono Vietos veiklos grupės buveinėje (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje). 

Susitikimo metu aptarta vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos ir patirtis; pateiktos pastabos dėl SSGG analizės; kalbėta apie VVG teritorijų stambinimą, daugiafondį LEADER, strategijų kryptį ir pinigų krepšelį; teikti pasiūlymai ką pakeisti, patobulinti rengiant 2021–2027 m. VPS. Taip pat aptarti einamieji klausimai.

2019-03-21

PAKEISTAS PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 M. GRAFIKAS

Atnaujintame grafike pratęstas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ rinkimo terminas. Paraiškos bus renkamos iki balandžio 19 d. (anksčiau buvo – iki balandžio 5 d.). Taip pat numatyta rinkti paraiškas pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Paraiškų teikimo pradžia – birželio 3 d., pabaiga – liepos 31 d. Su kovo 19 d. įsakymu, kuriuo patvirtinamas paramos paraiškų pagal KPP priemones priėmimo 2019 metais grafiko pakeitimas, rasite čia.

Informacijos šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

2019-03-18

KUPIŠKIO RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI (KVIETIMAS NR.4) PAPRASTUS KAIMO VIETOVIŲ PROJEKTUS pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonę "Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra" Nr.LEADER-19.2.-SAVA-6. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 75 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 25 000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 75 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas galioja nuo 2019-03-04 iki 2019-04-29.

Kvietimą Nr.4 teikti paraiškas rasite čia 

Kvietimo Nr.4 priedus ir metodinę medžiagą rasite čia  

KUPIŠKIO RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI (KVIETIMAS NR.5) PAPRASTUS KAIMO VIETOVIŲ PROJEKTUS pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonės "Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas" (kodas Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.1 ) veiklos sritis:

1 sritis. "Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas" Nr.LEADER-19.2-SAVA-5.1. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 408 807,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 34 000,00 Eur.

2 sritis. "Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas" Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.2. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 745,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 50 000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 509 552,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-03-04 iki 2019-04-29.

Kvietimą Nr. 5 teikti paraiškas rasite čia   

Kvietimo Nr.5 priedus ir metodinę medžiagą rasite čia  

2019-03-14

AKTUALI INFORMACIJA VIETOS PAREIŠKĖJAMS, TEIKUSIEMS PARAIŠKAS 2007–2013 METŲ PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIU

Vietos projekto vykdytojas teikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą bei praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus kol sueis 5 arba 7 metai nuo paramos pasirašymo dienos per 4 mėn. kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus.

Vadovaujantis VPS, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonės „Verslo plėtros strategijų įgyvendinimas“ nuostatas prašome pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas už 2018 m. iki šių metų balandžio 30 d. su visais privalomais priedais.

2019-03-13

VYKO MOKYMAI "VERSLO PLANO RENGIMAS IR VERTINIMAS"

2019 m. kovo 13 d. Kupiškio r. vietos veiklos grupės biure, Gedimino g. 27, Kupiškyje, vyko VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir kolegialaus VPS valdymo organo narių mokymai tema „Verslo plano rengimas ir vertinimas“ pagal VPS Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716. Mokymų trukmė – 8 ak. val. Mokymus vedė lektorius Rolandas Rakštys. Mokymų dalyviai nagrinėjo temas: verslo plano paskirtis ir bendrieji reikalavimai, verslo idėjos aprašymas, inovatyvumo reikšmė, vystomo verslo būklė ir prognozių sudarymo prielaidos, projekto investicijų ir jų finansavimo pagrindimas, gamybos ir (ar) paslaugų, pardavimų, kainų ir pajamų apimčių planavimas ir vertinimas, išlaidų (sąnaudų) planavimo principai ir metodai bei kt. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

  LOGO3LOGO4   

Daugiau straipsnių...
2019-03-06
2019-03-06

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt