KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2019-03-18

KUPIŠKIO RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI (KVIETIMAS NR.4) PAPRASTUS KAIMO VIETOVIŲ PROJEKTUS pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonę "Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra" Nr.LEADER-19.2.-SAVA-6. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 75 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 25 000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 75 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas galioja nuo 2019-03-04 iki 2019-04-29.

Kvietimą Nr.4 teikti paraiškas rasite čia 

Kvietimo Nr.4 priedus ir metodinę medžiagą rasite čia  

KUPIŠKIO RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI (KVIETIMAS NR.5) PAPRASTUS KAIMO VIETOVIŲ PROJEKTUS pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonės "Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas" (kodas Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.1 ) veiklos sritis:

1 sritis. "Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas" Nr.LEADER-19.2-SAVA-5.1. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 408 807,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 34 000,00 Eur.

2 sritis. "Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas" Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.2. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 745,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 50 000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 509 552,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-03-04 iki 2019-04-29.

Kvietimą Nr. 5 teikti paraiškas rasite čia   

Kvietimo Nr.5 priedus ir metodinę medžiagą rasite čia  

2019-03-14

AKTUALI INFORMACIJA VIETOS PAREIŠKĖJAMS, TEIKUSIEMS PARAIŠKAS 2007–2013 METŲ PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIU

Vietos projekto vykdytojas teikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą bei praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus kol sueis 5 arba 7 metai nuo paramos pasirašymo dienos per 4 mėn. kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus.

Vadovaujantis VPS, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonės „Verslo plėtros strategijų įgyvendinimas“ nuostatas prašome pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas už 2018 m. iki šių metų balandžio 30 d. su visais privalomais priedais.

2019-03-13

VYKO MOKYMAI "VERSLO PLANO RENGIMAS IR VERTINIMAS"

2019 m. kovo 13 d. Kupiškio r. vietos veiklos grupės biure, Gedimino g. 27, Kupiškyje, vyko VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir kolegialaus VPS valdymo organo narių mokymai tema „Verslo plano rengimas ir vertinimas“ pagal VPS Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716. Mokymų trukmė – 8 ak. val. Mokymus vedė lektorius Rolandas Rakštys. Mokymų dalyviai nagrinėjo temas: verslo plano paskirtis ir bendrieji reikalavimai, verslo idėjos aprašymas, inovatyvumo reikšmė, vystomo verslo būklė ir prognozių sudarymo prielaidos, projekto investicijų ir jų finansavimo pagrindimas, gamybos ir (ar) paslaugų, pardavimų, kainų ir pajamų apimčių planavimas ir vertinimas, išlaidų (sąnaudų) planavimo principai ir metodai bei kt. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

  LOGO3LOGO4   

2019-03-06

KVIETIMAS Į RENGINĮ PALĖVENĖLĖS KAIME

2019 m. kovo 8 d. 17 val. Palėvenėlės kaimo bibliotekoje vyks informacinis renginys pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ Nr.LEADER-19.2.-SAVA-6.

2019-03-06

VYKS PASKAITA IR PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI TEMA "VERSLO PLANO RENGIMAS IR VERTINIMAS"

2019 m. kovo 13 d. 10 val. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės patalpose, Gedimino g. 27, Kupiškyje, vyks paskaita ir praktiniai užsiėmimai tema “Verslo plano rengimas ir vertinimas”. Tikslas – supažindinti seminaro dalyvius su pagrindiniais verslo planavimo principais ir metodais, išnagrinėti dažniausiai pasitaikančias klaidas ir atskleisti finansinių prognozių tinkamumo vertinimo būdus.

Daugiau straipsnių...
2019-03-05
2019-02-28

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt