KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2019-02-06

APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ ATSTOVŲ SUSITIKIMAS PANEVĖŽYJE

2019 vasario 5 d. Panevėžyje, Dembavoje, vyko Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų susitikimas. Veiklos grupių atstovai lankėsi socialinės įmonės statusą turinčioje UAB „Midenė“, kuri pristatoma kaip  sėkmingo verslo pavyzdys. Susitikimo metu rajonų veiklos grupių atstovai dalijosi Vietos plėtros strategijų administravimo patirtimi, aktualijomis, aktyviai diskutavo vietos projektų paraiškų vertinimo, verslo planų rašymo, darbuotojų mokymo, viešųjų pirkimų organizavimo klausimais.

2019-02-04

PASIKEITĖ PARAMOS PARAIŠKŲ RINKIMO GRAFIKAS

Informuojame apie pasikeitusį Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką. Žemės ūkio ministro įsakymu pakeisti priemonių „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ ir „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramos paraiškų priėmimo terminai. Šiemet paraiškos pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ bus renkamos ne gegužės 2–31 d., bet vėliau. Tikslus šios priemonės paraiškų priėmimo laikas bus paskelbtas vėliau, kai bus patikslintas priemonei numatytų lėšų likutis. Paraiškų priėmimo grafiką galima rasti čia.

Informacijos šaltinis LR Žemės ūkio ministerija http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/pasikeite-paramos-paraisku-rinkimo-grafikas

2019-01-27

NEBEREIKĖS TEIKTI ATASKAITŲ UŽ NEPILNUS KONTROLĖS METUS

Gera žinia praeito strateginio laikotarpio pareiškėjams, kuriems šiais ar kitais metais baigiasi projekto kontrolės laikotarpis – paramos gavėjas nebeturės teikti vietos veiklos grupei užbaigto projekto metinės ataskatos už kalendorinius metus, kuriais baigiasi projekto priežiūra. Pavyzdžiui, projekto kontrolės laikotarpis baigiasi 2018 m. spalio 1 d., paramos gavėjui nebereikia teikti ataskaitos už 2018 sausio–rugsėjo mėnesius. NMA išaiškinimas dėl nepilnų kontrolės metų 

Informacijos šaltinis http://www.rokiskiovvg.lt/

2019-01-22

ŠAUKIAMAS KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS

POSĖDIS VYKS Š. M. SAUSIO 22 D. 11 VAL.

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PATALPOSE GEDIMINO G. 27 (III A.) KUPIŠKYJE

Darbotvarkė:

1.Dėl pasikeitusių teisės aktų (VPS atrankos taisyklių) tikslinama VPS ir priemonės:

1.1. paramos intensyvumo didinimas priemonei “Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ (nuo 80 proc. iki 95 proc.),

1.2. papildomo kvietimo organizavimas 2019 m. (kvietimas Nr. 6) priemonei “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” (atkeliama iš 2021 metų. Investicinė pagalba rengiant bendruomeninio verslo projektus),

1.3. kvietimo sumos didinimo priemonei “Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sričiai „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ (perskirstant lėšas tarp priemonės veiklos sričių).

2. Dėl Kvietimo Nr.5 pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5 veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas" Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.1. dokumentacijos svarstymo ir patvirtinimo.

3. Dėl Kvietimo Nr.5 pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5 veiklos sritį „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ Nr.LEADER-19.2.-SAVA-5.2. dokumentacijos svarstymo ir patvirtinimo.

4. Dėl kvietimo Nr.4 pagal VPS priemonės „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ Nr.LEADER-19.2.-SAVA-6 dokumentacijos svarstymo ir patvirtinimo.

5. Kiti klausimai:

5.1. Dėl Metinės VPS ataskaitos svarstymo ir patvirtinimo.

5.2. Dėl ataskaitinio rinkiminio susirinkimo datos nustatymo ( VVG pirmininko rinkimai 3 metų kadencija).

5.3. Dėl asmens duomenų apsaugos. Dėl privačių interesų deklaravimo.

5.4. Dėl pasikeitusio valstybės tarnybos įstatymo, darbo užmokesčio perskaičiavimo..
Darbotvarkė gali būti keičiama/tikslinama bendru sutarimu.

Daugiau straipsnių...
2019-01-22
2019-01-04

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt