KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2017-05-30

 
Kviečiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas
 
Ataskaitinis
Kupiškio r. VVG pirmininkas Paulius Pranckūnas šaukia narius į eilinį visuotinį susirinkimą, kuris vyks š.m. birželio 7 d. (trečiadienį) 13 val. kavinėje  ,,Marių terasa" (Marių g. 9, Aukštupėnai). Susirinkimo trukmė iki 1 val. (pridedama) >>
Preliminari darbotvarkė:
1. Kupiškio r. VVG administravimo vadovo pranešimas (pridedama)>>
2. Kupiškio r. VVG finansinės atskaitomybės dokumentų už 2016 m. tvirtinimas (pridedama)>>
3. Einamieji klausimai (dėl narių sąrašo, dėl nario mokesčio už 2015-2017 m. mokėjimo, dėl pasikeitusio administravimo modelio (pridedama)>>, dėl planuojamų 2017-2018 m. kvietimų, 2007-213 m. laikotarpio įgyvendintų projektų administravimo klausimai).

 Įgtaliojimas susirinkimui (pridedama)>>

2017-05-08

PANEVĖŽIO APSKRITIES VVG ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovai susitikime svarstė probleminius klausimus dėl VPS įgyvendinimo: dėl tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo (kuris bus vykdomas 2019 m.), dėl tarpinio vertinimo pažangos kriterijų nustatymo (kuriais vadovaujantis bus vertinamas VPS įgyvendinimas). Susitikimo metu buvo siūlomi šie tarpinio vertinimo pažangos kriterijus: laiku pateikti dokumentai,  mokėjimų prašymai, ataskaitos,  užkontraktuotos lėšos. Taip pat buvo diskutuota dėl vietos projektų finansavimo sąlygų rengimo (parengti tipines taisykles). Į darbo grupę, kuri rengs pavyzdines FSA, deleguoti Vilmą Juodagalvytę – Baranovskają. Ją pavaduoti deleguoti Neringą Čemerienę. Pirmasis susitikimas numatomas š.m. gegužės 15 d., kuris vyks NMA (Vilnius). Taip pat buvo aptarti probleminiai klausimai susiję VVGT veikla. 

2017-05-04

,,LEADER“ METODO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS POSĖDIS

Kupiškio r. VVG VPS administravimo vadovė dalyvavo posėdyje, kurio metu buvo svarstomi klausimai dėl VPS administravimo sistemos modelio ir socialnio verslo gairių. 

Administravimo sistemos pakeitimai susiję su Europos Komisijos pateikta nuomone, kaip funkcijos turi būti paskirstytos tarp VVG ir mokėjmo agentūros, t.y. vietos projektų tinkamumas ir galutinio sprendimo priėmimas turi būti tarpinės institucijos funkcija, o vietos projektų atranka ir jų atitkties vettinimas, turi būti VVG funkcija. Todėl posėdyje buvo nutarta, kad galutinį tinkamumo vertinimą ir galutinį sprendimą dėl vietos projekto finansavimo priima Agentūra bei pritarta administravimo sistemos modelio nuostatoms. Nauja VP admininstravimo sistema įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir bus taikoma naujiems paraiškų priėmimams.

Socialinio verslo gairėms parengti sudaryta darbo grupė iš 15 socialinio verslo praktikų ir ekspertų jau užbaigė savo darbą. Dalis šios darbo grupės atstovų dalyvauja ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos inicijuoto Socialinio verslo įstatymo projekto rengimo darbo grupės veikloje.  Planuojama, kad Socialinio verslo įstatymas turėtų būti parengtas 2018 m. II ketv., tačiau projektas turi būti parengtas dar šią vasarą, jis reglamentuotų socialinio verslo teisinę aplinką, registravimo tvarką, galimas lengvatas ir kt. Šiuo metu ŽŪM rengiamos socialinio verslo gairės bus darbo įrankis ir reglamentuos socialinio verslo kūrimąsi ir veiklą pagal KPP priemonę ,,LEADER“ ir priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos pradžiai“.

Daugiau straipsnių...
2017-04-26
2017-04-05

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt